top of page

KRAGT Training

KRAGT Training

Naast individuele coachingstrajecten, kunnen kinderen ook een training in groepsverband volgen. 

 

Deze krachtige groepstraining is voor kinderen uit groep 5, 6 en 7, en is gericht op het vergroten van de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van het kind. 

 

Elk kind wil erbij horen. In het gezin, klas, vriendengroep en of sportteam geeft het een goed gevoel als je erbij hoort. Dit geeft zelfvertrouwen en ruimte om onbezorgd jezelf te ontwikkelen. 

Maar als een kind het gevoel heeft ergens niet bij te horen, kunnen ze zichzelf een beetje kwijtraken. Door weinig zelfvertrouwen kan het kind ander gedrag laten zien, dan echt bij het kind hoort. Het kind gaat op zijn tenen lopen door zich anders voor te doen. Dit kost veel energie voor een kind en kan problemen veroorzaken.

K-R-A-G-T_CMYK-DRUKWERK+afloop_trainers.

Speciaal voor deze groep is deze KRAGT-training ontwikkeld. In een kleine groep leert het kind in 5 lessen, eigen kwaliteiten en talenten beter kennen en om te gaan met bijvoorbeeld faalangst en groepsdruk. Ook krijgt het kind inzicht in zijn eigen sociaal handelen in een groep. Het leert zichzelf beter kennen en kan zijn grenzen beter aangeven. Het omgaan en contact met andere kinderen zal hierdoor verbeteren. Het kind creëert meer zelfvertrouwen en wordt weerbaarder door betere sociale vaardigheden en meer zelfbewustzijn. Het leert zichzelf te blijven en te zijn.

Kind, Relatie, Anderen, Globe, Toekomst

De KRAGT training bestaat 5 lessen van 2 uur maar daarin veel dynamische oefeningen en creatieve werkvormen. Er wordt een verbinding gelegd tussen hoofd, hart en handen. De training vindt plaats in kleine groepjes van minimaal 3 tot maximaal 6 kinderen. 

De eerstvolgende KRAGT Training start binnenkort. 

Voor meer informatie mail of bel 

info@martinegeene.nl - 06 20 313 213

Brug KRAGT

Deze krachtige training is speciaal bedoeld voor kinderen uit groep 8, ter voorbereiding op de overstap naar de middelbare school. Of voor brugklaskinderen die net de overstap hebben gemaakt maar zich er nog niet zeker voelen.

Op de middelbare school is zoveel nieuw. Nieuwe vrienden, nieuwe vakken, veel huiswerk, verschillende docenten en klassen. Het is best een grote stap voor veel kinderen. 

Ook met deze groep kinderen kijk ik naar kwaliteiten en talenten. Als het kind zichzelf beter leert kennen, en weet wat zijn/haar talent of valkuil is, is het zekerder. En een zeker kind kan krachtiger en flexibeler omgaan met alle veranderingen die de middelbare school met zich meebrengt. Een kind die lekkerder en zelfverzekerder in zijn/haar vel zit, maakt makkelijker nieuwe vrienden en gaat de nieuwe uitdaging van de middelbare school en ontspannener aan. 

 

Daarnaast leert het kind zijn eigen leerstijl kennen, hoe het zijn huiswerk kan plannen, wat je kan allemaal verwachten op het voortgezet onderwijs en hoe je nieuwe vrienden kan maken, hoe je jezelf kan zijn binnen een (nieuwe) groep en hoe je omgaat met toets stress en groepsdruk. 

Brug KRAGT

De eerstvolgende BRUG KRAGT Training start binnenkort. 

Voor meer informatie mail of bel 

info@martinegeene.nl - 06 20 313 213

bottom of page