top of page
Kleurpotloden

Kindertekeningen

Kindertekeningen kunnen ons veel vertellen!

Iedereen heeft wel eens een tekening gemaakt.

Vooral toen we klein waren was het voor velen van ons een heerlijke bezigheid. Soms zelfs een uitlaatklep om even aan de “echte wereld” te ontsnappen. Heerlijk losgaan op het papier. Op het papier kon alles gebeuren!

Een heerlijk bezigheid die ook ontspanning kon bieden.

 

Wat kindertekeningen ook heel bijzonder en waardevol maakt, is dat ze ons heel erg veel kunnen vertellen over diegene die ze heeft gemaakt.

Tekenen is voor kinderen een manier om alles wat ze ervaren en voelen te verwerken. Met het maken van tekeningen geven kinderen als het ware woorden aan hun ervaringen en gevoelens. Tekenen is dus voor kinderen ook een vorm van communiceren. 

Dit maakt dat je door het analyseren van kindertekeningen kan begrijpen wat een kind zonder woorden wil vertellen.

En zo kan je goed inspelen op hun behoeften.

 

In tekeningen maken kinderen onbewust veel gebruik van kleuren en symbolen. Hiermee vertellen ze hun verhaal van dat moment. Dat wat ze op dat moment bezighoudt.

Ook kleine kinderen, die alleen nog lijken te "krassen", kunnen vertellen via hun tekeningen. Bijvoorbeeld waar ze staan in hun ontwikkeling. Elk kind over de hele wereld doorloopt namelijk dezelfde tekenfases in zijn ontwikkeling.

Vergeet nooit dat een tekening altijd een momentopname is.

jong meisje
Kindertekeningen

Kinderen tekenen onbewust 
maar niet toevallig
.

- Eveline Ruitenberg -

Kinderen denken niet na over wat ze tekenen en wat de achterliggende reden is. 

Ze gebruiken vaak onbewust het tekenen als een uitlaat klep.

Kinderen kunnen, durven of mogen soms niet altijd zeggen of uiten wat hen bezighoudt. 

Vaak kunnen ze wel alles kwijt in hun tekening.  Dit maakt dat een tekening vaak een hele waardevolle informatiebron kan zijn voor wat ze echt bezighoudt. Na mijn opleiding Kindertekeningen Lezen & Begrijpen bij Eveline Ruitenberg, heb ik gemerkt dat het lezen en begrijpen van tekeningen mij veel heeft gebracht als kindercoach, maar ook als ouder.

 

istockphoto-91768204-612x612.jpg

In mijn praktijk heb ik ook soms te maken met hele jonge kinderen. Kinderen die het nog lastig vinden om in woorden om te zetten wat hen bezighoudt of wat ze voelen. Maar ook oudere kinderen kunnen dit soms lastig vinden. Soms durven ze iets niet te zeggen of weten ze niet goed hoe ze iets met woorden moeten uitleggen. Met het tekeningen, in hun eigen beeldentaal, gaat dit makkelijker. En hiermee kunnen ze dan heel veel zeggen. Het lezen van kindertekeningen biedt dan dus echt een uitkomst.

Dit kan de juiste informatie geven om de goede insteek te vinden voor een coachsessie. 

Het lezen en begrijpen van kindertekeningen is voor mij dan ook een enorme belangrijke tool in mijn vak als kindercoach.

Een tekening geeft aan hoe een kind zelf iets ervaart, het hoeft dus niet altijd echt zo te zijn.

Het lezen van een kindertekening.

Naast dat het mij veel heeft gebracht in mijn praktijk kan het ook jou als ouder helpen. 

Voor ouders is het vaak waardevol te weten waar een kind in zijn ontwikkeling staat of wat het kind bezighoudt op dat moment. Een kind kan aangeven in een tekening dat het bijvoorbeeld meer structuur nodig heeft in het dagelijkse leven. Of dat het op zoek is naar meer geborgenheid om zichzelf te kunnen zijn. 

 

Het kan zijn dat jouw kind even niet lekker in zijn of haar vel zit. En dat het je als ouder maar niet lukt om erachter te komen wat er nou precies speelt. Ziet je kind ergens heel erg tegenop? Vindt je kind een bepaalde gebeurtenis steeds weer heel moeilijk of heel spannend?  Is er iets spannends op komst en weet je niet precies hoe je kind dit ervaart? 

Het kan zijn dat een coachsessie wellicht nog net een stap te ver voelt, maar je wilt wel als ouder net even wat meer informatie hebben over wat er daadwerkelijk in het koppie van je kind afspeelt. Dan kan ik jou ook helpen door een tekening van je kind te lezen.

 

Naar aanleiding van het lezen van zijn of haar tekening, kan ik je helpen te begrijpen wat er in het hoofd van je kind omgaat en wat zijn of haar behoefte is. Zo kan ik je tips geven hoe je je kind het beste kunt helpen. En vaak verklaart het ook nog bepaald (ongewenst) gedrag van je kind. 

Het leze van en kindertekening
Soorten tekeningen

Soorten tekeningen.

Gezinstekening

Ik-tekening

Kan iets vertellen over hoe het kind de gezinssituatie ervaart.

Hoe zijn de onderlinge banden binnen het gezin?

Wie is het belangrijkste voor het kind? Hoe ervaart het kind zijn positie in het gezin?

Kan het kind zichzelf zijn binnen het gezin?

Vertelt iets over hoe het kind zichzelf ziet.

 

De bekende IK-tekening die vaak op school gemaakt wordt, kan laten zien hoe een kind zichzelf en zijn omgeving ervaart. Hoe is zijn of haar zelfbeeld?

Maakt het makkelijk contact met anderen?

Voelt het kind zich onzeker?

Hoe verwerkt het kind prikkels? 

Boom2.png

Boomtekening

Huistekeningen

Vertelt iets over de innerlijke belevingswereld en gezinssituatie.

Een huistekening kan iets zeggen over hoe het kind zich thuis voelt in zichzelf en binnen het gezin. Hoe stelt hij of zij zich naar de buiten wereld op? Voelt een kind zich op zijn plek?

Vertelt iets over groei en ontwikkeling.

Een kind laat met zijn getekende boom zijn kijk op zijn levensloop zien.

Hoe stevig staat hij of zij?

En welke ervaringen hebben invloed gehad? Net als een huis- en een Ik-tekening kan deze tekening je iets vertellen hoe een kind zichzelf ervaart? Staat het stevig? Verlangt het naar bepaalde steun?

Wat symbolen je kunnen vertellen.

Wat symbolen je kunnen vertellen

De zon staat voor de buitenwereld en levenskracht en energie.

Bij jonge kinderen staat de zon nog overal op het papier. Zodra de zon bovenaan het papier staat, is het kind zich bewust van de buitenwereld en heeft het zijn plek gevonden

IMG_7871.heic

Een hart staat voor “erbij willen horen” en “aardig gevonden willen worden” in tijden van verandering. Bijvoorbeeld bij naar een nieuwe school gaan. Of verhuizing. Of om iets goed te maken; vind je mij nog wel lief? 

regenboog.jpg

Een regenboog kan een kind veel tekenen in een periode van overgang en verandering. Ook kan het als “bescherming van” getekend worden. Of als behoefte aan bescherming.

Maar we moeten ook niet uitsluiten dat het kind er net eentje heeft gezien.

IMG_7875.heic

De ballon staat voor iets loslaten, wat je graag wil blijven vasthouden.

Heeft het kind ergens afscheid van moeten nemen? Ook kan het voor een wens staan iets los te laten.  

Laat je kind vooral onbewust creatief blijven en tekenen, dus vertel niet teveel wat je in tekeningen kan zien.

bottom of page