top of page

Kindercoaching

Steuntje in de rug

Als kindercoach begeleid ik kinderen die tijdens hun ontwikkeling tegen problemen aanlopen. In een laagdrempelig en een kortdurend traject ga ik op een creatieve manier, oplossingsgericht te werk.

In onze samenleving wordt soms veel gevraagd van kinderen en hun ouders. Veel druk vanuit de omgeving kan veel vragen van een kind in zijn ontwikkeling. Zeker in bepaalde ontwikkelingsfasen, waarin een kind sowieso al periodes van onzekerheid kent. Het is belangrijk dat deze kinderen de verbinding met zichzelf niet verliezen. Soms is dit lastig voor een kind en kunnen ze hierbij een steuntje in de rug gebruiken.

“Verbinding met jezelf geeft ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, geeft inzicht in wie je bent, wie je wilt zijn en mag zijn, wat kracht geeft om steviger te staan.”

Wanneer?

Wanneer?

Elk kind wordt puur geboren, uniek met eigen kwaliteiten en talenten. Het kan soms voor een kind lastig zijn om aan deze “pure-ik” vast te houden. 

 

Het kind gaat zich bijvoorbeeld vergelijken met andere kinderen;

“mag ik wel zo zijn als ik ben?…is de ander niet leuker of beter? Oh, ik wil zijn zoals die ander….“

 

Soms kan een kind ook ander gedrag vertonen dan wat bij het kind hoort door bepaalde veranderingen in zijn of haar omgeving, zoals scheiding, verhuizing of afscheid (rouw). 

 

Of het kind zit gewoon niet lekker in zijn vel, het lukt allemaal even niet en het kind heeft weinig zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld. Het kind mag bijvoorbeeld wat weerbaarder worden. Het kind wordt gepest of pest zelf.

 

Ook kan het zijn dat gediagnostiseerde gedragsproblemen, zoals ADHD, ADD of het heel gevoelig zijn voor de omgeving (HSP), het kind in de weg staan. Hoe kan het kind hier mee omgaan?

 

Kortom kinderen kunnen om heel veel verschillende redenen hun pure-ik, en zo de verbinding met zichzelf, even kwijtraken. 

Frustraties, (faal)angst, onzekerheid, woede, concentratieproblemen, slaapproblemen, jezelf afzonderen, of juist overmatig aandacht vragen kunnen dan reacties zijn. Allemaal problemen die het kind kunnen belemmeren in een onbezorgde ontwikkeling. Het is dan juist heel belangrijk om het kind weer op het juiste pad te zetten. Terug naar zichzelf.

 

Als ouder heb ik zelf ervaren hoe fijn het kan zijn, als er iemand “mee kan kijken”, met “andere ogen”. 

Voor het kind kan het ook heel fijn zijn om even aandacht en een luisterend oor te krijgen van iemand met “andere oren”.

“Blijf bij jezelf, dan sta je het stevigst.”

Werkwijze

In een coachingstraject ga ik met het kind op zoek naar wat het nodig heeft om zich weer goed en zeker te voelen. Het is belangrijk om het kind bewust te maken van zijn eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden. Door sámen met het kind hier op zoek naar te gaan, wordt dit echt iets van het kind zelf en kan je het bijhorende goede gevoel bij het kind goed verankeren. Hiermee haal je het beste in het kind naar boven. Het kind voelt weer verbinding met zijn “pure-ik”. En kan hier trots op zijn. Dit is heel positief voor het zelfvertrouwen en de ontwikkeling van hun zelfbeeld. 

 

Daarnaast kijk ik goed naar het systeem waartoe het kind behoort. Ook dit kan invloed hebben. Ieder kind maakt immers deel uit van een groter geheel. Het gezin, familie, school, vriendjes en vriendinnetjes en het sportteam. Ieder kind wordt beïnvloed door deze verschillende systemen waarin het opgroeit en zich ontwikkelt.

Door inzicht te geven in deze systemen, kan het kind zelf al veel antwoorden en oplossingen vinden voor bepaalde gedragspatronen.

 

Ik werk met verschillende spel- en gesprekstechnieken, visualisaties en andere creatieve werkvormen om samen met het kind tot inzichten, antwoorden en oplossingen te komen. De kinderen leren zichzelf te zijn.

 

Vaak wordt het kind al op het juiste pad gezet door simpel goed te luisteren in een fijne, vertrouwde omgeving waarin het kind altijd zichzelf mag en kan zijn. 

Werkwijze

“Je haalt het beste uit jezelf door te worden wie je echt bent”.

Een coachingstraject kan ook plaatsvinden

in groepsverband; in de vorm van 

De KRAGTTRAINING

Rondje kragt.png
Rondje brug.png
bottom of page